Categories
BLOGAS

Kaip išmokti gražiai ir taisyklingai šokti?

Šių dienų žmogus, žengiantis keliu, vedančiu į gyvenimą, neapsiriboja vien savo specialybe, darbu. Jis ieško, kaip papuošti savo buitį, jis nori, kad aplinka, kurioje jis gyvena ir kuria, būtų šviesi ir maloni. Jis stengiasi pajusti ir suprasti grožį, meną. O juk šokiai taip pat yra menas, žmogaus buities dalelė, tik ne visada mes mokame jais naudotis buityje, visada jie teikia estetinį pasitenkinimą.

Kaip išmokti gražiai ir taisyklingai šokti? Šis klausimas jau seniai domina mūsų jaunimą. Ir ne vien jaunimą. Gražiai šokti nori kiekvienas. Juk kaip nemalonu, kai pasilinksminime matai besisukančias poras, o pats turi sėdėti vien todėl, kad nemoki šokti. O progų šokti pasitaiko nemaža. Vis labiau plečiasi ryšiai tarp mūsų ir broliškų respublikų jaunimo, daug delegacijų ir turistų išvyksta kitas šalis, daug jų atvyksta pas mus. Ir retas susitikimas, pasilinksminimas praeina be šokių.

Šokis atsirado jau tada, kai žmogus pradėjo naudoti paprasčiausius darbo įrankius, todėl jis nuo seno yra tampriai susijęs su žmogaus gyvenimu, buitimi. Šokdavo žmonės, pradėdami darbą, šokdavo jį užbaigę, šokdavo po laimingos medžioklės, nugalėję priešus, per šventes, pasilinksminimus. Ir šokdavo įvairiai: pradžioje atlikdavo tik primityvius judesius, pamėgdžiodavo visą gamtos aplinką, garbindami nesuprantamas gamtos jėgas. Vėliau šokis vystėsi, turtėjo, kol pasidarė toks, kokį jį žinome šiandien, tik jis suskilo dvi dalis: vieni šokiai buvo perkelti į sceną, o kiti liko buityje. Todėl dabar šokį mes daliname į tris pagrindines grupes: liaudies, klasikini ir balinį šokį.

Pramoginiai šokiai, viena iš balinių šokių šakų — Vienos bei lėtas valsas, kvikstepas, lėtas fokstrotas, tango ne iš karto įgavo savo teises ir formas, kokios jos yra dabar. Pirmiausia daug triukšmo sukėlė naujas šokančiųjų susikabinimo būdas uždaras susikabinimas (poroje vienas prieš kitą). Iki 1787 m., kol Vienos scenoje nebuvo viešai pademonstruotas valsas uždaru susikabinimu, buvo šokama visai nesusikabinus arba liečiamasi tik rankomis.

Šiai naujovei — uždaram susikabinimo būdui ypač priešinosi dvasininkai ir įvairūs konservatoriai, kurie tai laikė vulgariu dalyku, Bet, nežiūrint prieštaravimų ir ginčų, šis naujas šokančiųjų susikabinimas pradėjo vis labiau plisti. Greitu laiku „naujoviškai” jau šoko ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje, ir ne tik valsą, bet ir kitus šokius.

Sportinių šokių bateliai visada pagelbės sušokti tobulą šokį.