Categories
BLOGAS

Porą žodžių reikia pasakyti ir apie kvietimą šokiui

Kviečiant merginą šokti, reikia prieiti prie jos be ypatingų manierų, kasdieniškai, šiek tiek pasitempus. Paprastas žingsnis, laisvai nuleistos rankom suteikia žmogui paprastumo ir kartu tam tikro grakštumo. Priėjus prie pasirinktos merginos, reikia jai nusilenkti ir pakviesti šokti. Jei mergina sutinka, paduoti jai dešinę parankę ir paeiti salėje į tuštesnę vietą, kur būtų patogiau įsijungti į šokį. Pašokus būtina padėkoti ir, vėl padavus dešinę parankę, palydėti merginą iki tos vietos, kurioje ji buvo prieš tai. Palydėjus merginą, reikia dar kartą nusilenkti.

Mergina, vyrui pasiūlius parankę, įsikimba į ją kaire ranka.

Visa tai labai elementaru, bet neretai dar pamirštame. Ir mažiausia smulkmenėlė kartais gali sugadinti nuotaiką. O juk nuo mūsų pačių priklauso, kad pasilinksminimų, poilsio vakarai teiktų estetinį pasitenkinimą, kad juose būtų smagu, malonu, gera ir šokantiems, ir žiūrintiems šokančius.

Daugelis aprašymuose vartojamų terminų šokėjams yra žinomi iš liaudies šokių, tačiau baliniai šokiai, kaip savitas žanras, reikalauja ir savos terminologijos. Kur įmanoma, stengiamasi vartoti lietuviškus atitikmenis, geriausiai nusakančius figūros ar pavadinimo turini, tačiau tie prancūziški ir angliški figūrų pavadinimai, kurie yra vartojami visame pasaulyje, — nepakeisti, nes nėra tikslo juos keisti naujais. Visi kiti terminų paaiškinimai ir sutrumpinimai aprašyti atskirai.

Orientacinės kryptys

Mokantis šokti ir šokant, šokėjas turi žengti, stovėti vietoje arba pasisukti įvairiomis kryptimis. Pramoginiuose šokiuose yra visuotinai priimtos orientacinės kryptys, kurios, nepriklausomai nuo šokėjo vietos salėje, padeda orientuotis, mokantis figūras.

Siena — linija, sutampanti su bet kuria salės siena; ji yra pagrindinis orientacinis taškas.

Centrinė linija yra tiesė, lygiagreti sienai ir skirianti salę išilgai į dvi dalis; tuo atveju, kai šokama palei galinę salės sieną, centrinė linija yra tiesė, skirianti salę skersai. Kiekvienas centrinės linijos taškas yra laikomas centru.

Šokio kryptis yra linija, kuria vyksta šokis. Ji yra lygiagretė centrinei linijai ir sienai. Praktiškai salėje šokio kryptis eina ratu aplink salę prieš laikrodžio rodyklę.

Pramoginių šokių bateliai tiek vyrams tiek moteriškąjai giminei.