Šokėjų susikabinimas šokyje ir pasisukimo kampai

Porą žodžių reikia pasakyti ir apie kvietimą šokiui
2017 October 9
Trys pagrindiniai šokėjų susikabinimo būdai
2017 November 26

Šokėjų susikabinimas šokyje ir pasisukimo kampai

Kai kurie terminai

Atviras žingsnis (arba: žengti pirmyn, atgal, į šoną) — tai žingsnis bet kuria kryptimi iš šeštos pozicijos (išeities padėtis abiejų kojų pirštai ir kulnai suglausti); atviri žingsniai gali eiti keli vienas po kito;

uždaras žingsnis – vienos kojos pristatymas šalia kitos;

šosė — dviejų greitų žingsnių derinys: vienas žingsnis i šoną, kitas pristatomasis;

žingsnis šoną — žengti tiesiai šoną (I kairę ar dešinę); pėdos statomos lygiagrečiai;

figūra — kelių žingsnių derinys, paremtas tam tikru jų išdėstymu ir atlikimo būdu;

junginys — kelios figūros, atliekamos viena po kitos;

ritminis išdėstymas – tam tikras žingsnių skaičius viename takte, žengiant figūroje nustatyta tvarka ir tam tikrais laiko tarpais;

uždaras susikabinimas — partnerių padėtis šokyje (jie stovi vienas prieš kitą);

promenada (arba: susikabinimas promenadoje) — šokėjai stovi vienas šalia kito;

šalia vyro (šalia merginos) — tai padėtis, kurios metu žingsnis atliekamas šalia partnerio;

žingsnių schema figūroje – žingsnių atlikimo nuoseklumas figūroje.

Pasisukimo kampai

Beveik nėra nė vienos figūros, kurioje būtų galima apsieiti be pasisukimų. Pasisukimo laipsnį ir vadiname pasisukimo kampu. Visi pasisukimai atliekami dvejopai: per liemenį arba ant pėdų.

Paprastai sukamasi ant puspirščių arba ant kulnų, o visu kūnu — rečiau. Sukantis kurią nors pusę ant pėdų, paprastai kartu reikia suktis visam, o kur tai nesutampa nurodyta aprašyme.

Pasisukimų kampai aprašymuose dažniausiai nurodomi pagal orientacines kryptis ir tik atskirais atvejais nurodoma, kad reikia pasisukti 1/8 rato, 1/4 rato ir t. t. Dažnai, jei pasisukimo kampas yra mažesnis nei 180, aprašyme nenurodoma į kurią pusę ar per kurį petį suktis; reikia suktis per tą petį, per kurį sukantis susidaro mažesnis kampas iki nurodytos krypties.

Šokėjų susikabinimas šokyje

Kaip ir kiekviena meno šaka, taip ir pramoginiai šokiai reikalauja nuoširdaus ir atkaklaus darbo. Norint taisyklingai ir gerai šokti, neužtenka vien automatiškai atlikinėti figūras, bet visų pirma reikia išmokti teisingai laikytis šokant, valdyti visą kūną ir šokio metu „jausti partnerį”.

Ne visuose šokiuose ir netgi ne visose figūrose partneriai vienodai susikabinę. Kartais šokėjams reikia laikytis arti vienas kito, kartais toliau, vienur jie šoka vienas prieš kitą, kitur vienas šalia kito. Tai priklauso nuo šokio, figūrų ypatumų.

Šokių bateliai Vilniuje iš BD Dance.