Trys pagrindiniai šokėjų susikabinimo būdai

Šokėjų susikabinimas šokyje ir pasisukimo kampai
2017 October 28
Kiekvienas šokis paremtas muzika, jos ritmu
2017 December 10

Trys pagrindiniai šokėjų susikabinimo būdai

Uždaras susikabinimas. Abu šokėjai (vyras ir mergina) stovi vienas prieš kitą susiglaudę arba kelių centimetrų atstume. Stovėti reikia tiesiai, nesusilenkus ir nesukrypus. Kojos šeštoje pozicijoje, pirštai ir kulnys suglausti, keliai kiek atpalaiduoti.

Vyras dešine ranka laiko apkabinęs merginą apie liemenį žemiau kairiosios jos mentės; plaštaka neturi siekti toliau merginos nugaros vidurio; pirštai suglausti, alkūnė kiek pakelta. Kairioji ranka ištiesta šoną peties aukštyje ir sulenkta per alkūnę 90 kampu; delnas pasuktas pirmyn, riešas nesulenktas, ranką reikia pakelti ne aukščiau merginos akių, joje laisvai laikyti dešiniosios merginos rankos pirštus (delnai neturi glaustis). Galva truputi pasukta kairę, žvilgsnis nukreiptas pro dešinį merginos petį.

Mergina kairiąją ranką laisvai laiko ant dešiniosios vyro rankos, truputį žemiau peties; alkūnė pakelta (ji neturi svertis ant vyro rankos). Dešiniosios rankos alkūnė irgi šiek tiek pakelta. Per liemenį reikia truputį atsilošti atgal ir galvą šiek tiek pasukti į kairę.

Jei mergina yra gerokai žemesnė už vyrą, tai vyras dešiniosios rankos plaštaką gali pasukti pirštais žemyn, tada nereikės jam šokti susilenkus. Labai svarbu, kad šokėjai pečius laikytų lygiai, o ne vieną pakeltą, o kitą nuleistą.

Šitaip susikabinus šokami lėtas valsas, kvikstepas ir lėtas fokstrotas. Kituose šokiuose uždaras susikabinimas šiek tiek skiriasi. Visi žingsniai uždaro susikabinimo metu yra atliekami prieš partnerį: dešinė koja statoma prieš partnerio kairę, kairė   prieš dešinę.

Aprašymuose susiduriame su terminu šalia vyro ar šalia merginos. Tai uždaro susikabinimo variantas, kai, atliekant žingsnį, žengiama ne prieš partnerį, bet šalia jo ir dažniausiai pasitaiko, kad vyras žengia pirmyn, o mergina atgal, nors gali būti ir atvirkščiai. Aprašomuose šokiuose šis uždaro susikabinimo variantas dažniau pasitaikys žengiant dešinėje partnerio pusėje. Atliekant žingsnį, per liemenį reikia truputį pasisukti dešinę (per dešinį petį), tik jokiu būdu negalima lenktis, figūrų, kur žengiama kairėje partnerio pusėje, yra mažiau.

Šis uždaro susikabinimo variantas labai dažnai sutinkamas kvikstepe, lėtame fokstrote, tango.

Promenada arba atviras susikabinimas. Abu šokėjai stovi greta, prisiglaudę vienas prie kito, mergina vyrui iš dešinės. Tarp vyro ir merginos pečių linijos susidaro truputį mažesnis kaip 90° kampas. Pėdos pasuktos ta pačia kryptimi, kuria pasisukęs šokėjas. Rankų padėtis ta pati, kaip ir uždarame susikabinime. Abiejų partnerių žvilgsniai nukreipti prieš save šokio kryptimi: vyras galvą truputį pasukęs kairę, o mergina dešinę (mergina gali žiūrėti ir per kairį petį).

Promenada sutinkama visuose šokiuose, išskyrus Vienos valsą.